Uslovi servisiranja – opšte odredbe

Servis kompjutera Beograd > Uslovi servisiranja – opšte odredbe

OPŠTI USLOVI SERVISIRANJA

  • Sve elektronske komponente koje su deklarisane kao neispravne a koje se u procesu dijagnostike ili popravke zamene ispravnim komponentama, ne vraćaju se korisniku.
  • Korisnik po okončanju servisa dobija uz računar sve neispravne računarske komponente koje su zamenjene u procesu popravke (hdd, tastatura, ekran, memorija).
  • Ukoliko se desi da korisnik nije zadovoljan stanjem popravljenog uređaja ili je poluispravni uređaj u procesu servisa postao potpuno neispravan, servis nije u obavezi da uređaj vrati u prethodno stanje.
  • Pre donošenja računara na servis klijent je dužan da napravi rezervnu kopiju svojih podataka. Servis se odriče svake odgovornosti u slučaju gubitka korisničkih podataka u procesu servisiranja uređaja.
  • Ukoliko se uređaj ne preuzme nakon 6 meseci od datuma prijema, korisnik se slaže da uređaj postaje vlasništvo servisa PC Master Beograd  čijom će se prodajom namiriti troškovi popravke i ležarine.
  • Ukoliko se uređaj ili oprema ne preuzmu nakon 30 dana od dana prijema, za svaki naredni dan naplaćivaće se ležarina 15 rsd .
    Bez originalnog reversa uređaj nije moguće preuzeti!
  • Svi servisi i popravke obavljaju se u prostorijama servisa PC Master Beograd od strane obučenog osoblja.