Uslovi korišćenja

Servis kompjutera Beograd > Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Dobrodošli na Servis kompjutera Beograd.

Pravila korišćenja

Serviskompjuterabeograd.com vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja celog sajta pod uslovima koji se navode u daljem tekstu. Svakim pristupom sajtu serviskompjuterabeograd.com ili bilo kom njegovom delu, smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih veb strana, kao i da ih u celosti prihvata.

Autorska prava
serviskompjuterabeograd.com je vlasnik autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) i vlasnik prava na licencne sadržaje koje na sajtu prenosi.

Zаbrаnjеni su kоpirаnjе i rеpublikаciја autorskih sаdržаја оbјаvlјеnih nа „serviskompjuterabeograd.com“, dеlimičnо ili u cеlini, u еlеktrоnskој ili pismеnој fоrmi, bеz pismеnоg оdоbrеnjа vlasnika sajta.

serviskompjuterabeograd.com će odmah razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na sajtu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. biće skinuti sa sajta.

Odricanje od prava

Svi sadržaji i informacije na sajtu serviskompjuterabeograd.com predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i serviskompjuterabeograd.com veruje da su tačni.

  • U MAKSIMALNOM STEPENU DOZVOLJENOM ZAKONOM, SERVIS KOMPJUTERA BEOGRAD, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA POMENUTA NA OVOM SAJTU NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE I ISKLJUČIVO, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, POSEBNU ŠTETU, ILI TAKVU KOJA NASTAJE USLED GUBITKA PROFILA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVNOG PROCESA) KOJA NASTAJE KAO POSLEDICA UPOTREBE, ODLAGANJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, ILI REZULTATA UPOTREBE OVOG SAJTA, SAJTOVA NA KOJE VODE LINKOVI SA OVOG SAJTA ILI SADRŽAJA OBJAVLJENOG OVDE ILI NA DRUGIM POMENUTIM SAJTOVIMA, BEZ OBZIRA DA LI JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU ILI DRUGOM PRAVNOM SREDSTVU ILI DA LI JE KLIJENT BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. UKOLIKO VAŠA UPOTREBA MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVOG SAJTA REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM ILI POPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA, VI STE ODGOVORNI ZA NASTALE TROŠKOVE.

 

Linkovi

  • Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Servis kompjutera Beograd nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Servis kompjutera Beograd nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

 

PRIVATNOST

 

  • Servis kompjutera Beograd zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

 

  • Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

 

 

Modifikovanje i promena pravila

Serviskompjuterabeograd.com zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila.

Možete nas kontaktirati na:

serviskompjuterabeograd@gmail.com

 Copyright © 2015 by Servis kompjutera Beograd, Sva prava zadržana.